KHÓA HỌC AN NINH MẠNG SECURITY+

picture

Chứng chỉ Security+ của CompTIA là chứng chỉ nền tảng giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Khóa học Security+ tại TECHNET sẽ được cung cấp cho các bạn học viên kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần cứng, hệ điều hành và hệ thống mạng cần thiểt để thực thi các dịch vụ bảo mật trong bất kỳ loại hình mạng máy tính nào.
Khóa học thích hợp với kỹ sư CNTT đã có các kỹ năng làm việc trên hệ thống mạng TCP/IP của Microsoft và đã quen thuộc với các hệ điều hành khác như NetWare, Macintosh, UNIX/Linux, và OS/2 muốn nâng cao kiến thức hơn nữa về bảo mật, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Security+ của CompTIA.
Để đạt hiệu quả tốt nhất của khóa học, học viên nên có các kiến thức về hệ thống mạng, quản trị mạng hoặc đã học qua các chương trình đào tạo CCNA, MCSA, ACNA, ACNP.

Nội dung chi tiết khóa học Security+ (Thời lượng: 72h)

I. SECURITY OVERVIEW A. General 
Purpose: Windows System, *Nix and Other Devices concepts
- System Services
- Networking Services
- MAC, IP, DNS, Webserver, Mail Server…
- Optimization Services
- Update Services (hotfix, Service Packs)
- Active Directory and NTFS TechnologyB. Common Attack
Purpose: Common attacking introduce
- DDOS, DRDOS attack, BOTNET
- Spyware, Malware, keylogs
- Sniffer, Parket Capture, Positioning

C. Security and Importance
- Solutions
- Organizational Security
- Infrastructure Security
- Access Control or Authentication

II. NETWORK SECURITY

A. Network devices
- Network devices (Cisco)
- Routing and NAT
- Remote access
- Wireless Technology
- Virtual Private Network
- IP Security

B. Monitoring and IDS
- Monitoring, IDS, IPS, IDP concepts
- Network IDS
- Installing and Configuration Honeypots
- Installing and Congifuration Snort IDS
- Tools for Sys Admin (Wireshark, Cain, Ettercap…)

C. Design and Develop Networks
- Bonus seminar
- Using Microsoft Office Visio

III. SECURITY OVERVIEW

A. General
Purpose: Windows System, *Nix and Other Devices concepts
- System Services
- Networking Services
- MAC, IP, DNS, Webserver, Mail Server…
- Optimization Services
- Update Services (hotfix, Service Packs)
- Active Directory and NTFS Technology

B. Common Attack
Purpose: Common attacking introduce
- DDOS, DRDOS attack, BOTNET
- Spyware, Malware, keylogs
- Sniffer, Parket Capture, Positioning

C. Security and Importance
- Solutions
- Organizational Security
- Infrastructure Security
- Access Control or Authentication

IV. NETWORK SECURITY A. Network devices
- Network devices (Cisco)
- Routing and NAT
- Remote access
- Wireless Technology
- Virtual Private Network
- IP SecurityB. Monitoring and IDS
- Monitoring, IDS, IPS, IDP concepts
- Network IDS
- Installing and Configuration Honeypots
- Installing and Congifuration Snort IDS
- Tools for Sys Admin (Wireshark, Cain, Ettercap…)

C. Design and Develop Networks
- Bonus seminar
- Using Microsoft Office Visio

V. SERVER SECURITY

A. Webservices, FTP Services
- Install, configuration Webservices, FTP Services
- Mod Security & Iptables
- Optimization Mod Sec, IPtables (Rules, CSF…)
- Secure WebApplication (Local Attack, SQL injection, LFI..)

B. Mail Services
- Installing
- Secure and optimization Mail server
- Mail SpamDetection, Block

C. Files Transfer, Directory Services
- Phân quyền

D. Terminal Services
- Enable Terminal services
- Remote Desktop Protocol with SSL

VI. ENCRYPTION AND PKI

A. Encrypts & PKI
- Encrypt KEY concepts
- PKI, PKI and Digital Certificate

B. Applications
- Install and configuration SSL
- Encrypting File System (EFS)
- Email Security with PKI
- Bonus SSL Versign

VII. THREADS AND ATTACK

A. Concepts
- Threats and Attacks concepts
- Attacker profiles

B. Attacking and Secure
- Main – In – The – Middle attack
- Social Hacking
- Backdoor, Trojan, Keylogs
- Spoofing, Sniffer and positioning
- Password cracking
- Senser users hacking

VIII. SUMMARY

A. Solutions for Bussiness
- Design Networks
- Backup

B. Seminar
- Bonus Demo Seminar (TechNet Trainning Center)


Các khóa học liên quan


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020