QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX LPI

picture

Giới thiệu chung:

Sự phát triển vũ bão của CNTT hiện nay và đặc biệt là sự phát triển của cộng đồng hệ thống mã nguồn mở đã tạo ra những sức mạnh riêng biệt cho các doanh nghiệp ứng dụng CNTT vào sản xuất – kinh doanh. Chính sự đột phá này đã đem lại cho các doanh nghiệp rất nhiều lợi ích. Do đó, xu hướng phát triển hệ thống dựa trên hệ điều hành mã nguồn mở ngày càng được sử dụng rộng rãi.
Khóa học được xây dựng dựa trên giáo trình chuẩn của Linux Professional Institute (LPI), cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ điều hành mã nguồn mở (Linux/Unix), kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản trị hệ điều hành mã nguồn mở Linux. Giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành mã mở (Open Source) và có sự so sánh ưu, nhược điểm đối với hệ điều hành mã nguồn đóng (Windows) trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ hiện nay.

Đối tượng tham gia khóa học:

 • Học viên cần biết các kiến thức căn bản về hệ thống mạng (networking) khi tham gia khóa học này, đã sử dụng qua hệ điều hành Windows của Microsoft.
 • Học viên có chứng chỉ CCNA, MCSA là một lợi thế rất lớn.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Xây dựng và quản trị hệ điều hành với những dịch vụ và những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống doanh nghiệp.
 • Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
 • Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng sử dụng đa điều hành (Microsoft, Linux, v.v…).
 • Đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ  Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) có giá trị toàn cầu.

Chương trình học:

 • Chapter 1: History and Linux Distributions
 • Chapter 2: Installing and Configuring a Linux Server
 • Chapter 3: Installing Software
 • Chapter 4: Managing Users & Groups Account
 • Chapter 5: Basic Command-Line
 • Chapter 6: File Systems
 • Chapter 7: Booting Up and Shutting Down
 • Chapter 8: Core System Services
 • Chapter 9: Compiling the Linux Kernel
 • Chapter 10: Shell Programming
 • Chapter 11: Networking Fundamentals
 • Chapter 12: The Secure Shell – SSH Firewall: IPTables & Shorewall
 • Chapter 13: DHCP server
 • Chapter 14: NFS – Network File System
 • Chapter 15: Samba Server
 • Chapter 16: NIS Server
 • Chapter 17: LDAP Server
 • Chapter 18: DNS Server
 • Chapter 19: Web Server
 • Chapter 20: FTP Server
 • Chapter 21: Squid Server
 • Chapter 22: PostFix – Mail Server
 • Chapter 23: Local Security
 • Chapter 24: Network Security – IDS/IPS Server
 • Chapter 25: Backup & Restore


Các khóa học liên quan

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX ADVANCEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020