KHÓA HỌC MCSA PRO

picture

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) là Chứng Chỉ Quốc Tế về Quản Trị Hệ Thống có giá trị toàn cầu được cấp bởi Microsoft. MCSA chứng nhận Chuyên viên Quản trị Hệ thống có khả năng triển khai, quản lý và sửa lỗi thành thạo hệ thống mạng hoạt động trong môi trường hệ điều hành Windows của Microsoft. Sau khi có chứng chỉ MCSA, học viên có khả năng học tiếp để nhận chứng chỉ cao nhất về quản lý hệ thống, MCSE (kỹ sư hệ thống: có khả năng thiết kế, thực thi giải pháp hạ tầng, hệ thống mạng lớn của ngân hang, bộ ban ngành dựa trên hệ điều hành và phần mềm hệ thống Microsoft Windows Server).

Nhu cầu việc làm liên quan đến hệ thống Microsoft là rất lớn vì thực tế, 90% các hệ thống máy tính chạy trên nền của hệ điều hành Windows. Do đó, việc nắm vững các kiến thức, kỹ năng về quản trị hệ thống Microsoft sẽ là một lợi thế rất lớn và không thể thiếu đối với những người có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Chứng chỉ MCSA cũng đang là yêu cầu bắt buộc trong hầu hết thông báo tuyển dụng vị trí quản trị mạng/hệ thống.

Khóa học MCSA cung cấp các kiến thức giúp học viên có thể Cài đặt, Triển khai, Quản trị các máy chủ dịch vụ của Microsoft:

Dịch vụ DNS đa cấp trong mạng nội bộ và trên Internet, quản lý tên miền trên Internet.

Các server dịch vụ quản lý tập trung trong doanh nghiệp: File Server, Print Server.

*Giải pháp xác thực với chữ ký điện tử.

Triển khai các server chuyên dụng phục vụ trên Internet: Email server, Web server.

Các hệ thống phục vụ truy cập từ xa: Remote access server.

Triển khai hoàn chỉnh hệ thống Firewall và Proxy server.

Nối các văn phòng ở xa bằng công nghệ VPN: L2PT/IPSec.

Từ tháng 2/2011, TECHNET đưa vào chương trình đào tạo gói khóa học MCSA PRO thay thế cho khóa học MCSA. MCSA Pro (bao gồm các khóa học MCSA 2003Exchange Server 2010Upgrade MCITP SA 2008) là sản phẩm đào tạo sát với thực tế yêu cầu công việc và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay.

- Windows Server 2008 ra đời với nhiều tính năng mới so với Windows Server 2003. Tuy nhiên, do chưa thật sự làm chủ được sản phẩm mới, hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng Windows Server 2003. Chính vì vậy, trong thời điểm “quá độ” này, khóa học MCSA 2003 bao gồm Upgrade MCITP SA 2008 là 1 lựa chọn thông minh.

- Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần một hệ thống thư điện tử để giao dịch với đối tác/khách hàng cũng như làm việc nội bộ. Khóa học Exchange Server 2010 sẽ giúp các bạn triển khai, quản trị hệ thống thư điện tử trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.

Nội dung chi tiết khóa học (Thời lượng: 156 giờ)

Học phần I:Môn 70 – 270: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional

Môn 70 – 290: Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment

 • § Hướng dẫn sử dụng chương trình ảo hóa VMWare
 • § Local User Group
 • § Local Policy, Local Security Policy
 • § Active Directory
 • § Organizational Unit Structure
 • § Domain User, Domain Group
 • § Share, Offiline file
 • § NTFS Permisstion
 • § Disk Quota
 • § User Profile
 • § Home Folder
 • § OU Delegate Control
 • § Group Policy Object
 • § Security Template
 • § Terminal
 • § Backup, Shadown Copy
 • § Ôn tập
 • § Thi hết môn
Học phần IIMôn 70 – 291: Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
 • § Network Basic
 • § IP Address, Subnet
 • § Routing
 • § Network Address Translation (NAT)
 • § Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • § Domain Name System (DNS)
 • § Public Key Infrastructure (PKI)
 • § Certification Authority
 • § Key Recovery Agent
 • § IIS, FTP
 • § IP Security
 • § Virtual Private Network (VPN)
 • § Ôn tập
 • § Thi hết môn
Học phần IIIMôn 70 – 351: TS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring
 • § Overview Firewall
 • § Install ISA Server 2006 & Maintaining ISA Server
 • § Enabling Access To Internet Resource
 • § Configuring Template Firewall
 • § Configuring Access To Internal Resource
 • § Integrating ISA Server 2006 & Microsoft Exchange Server 2007
 • § Web Filtering
 • § Configuring Virtual Private Network Access For Remote Clients & Network
 • § Caching
 • § Monitoring
 • § Ôn tập
 • § Thi hết môn
Học phần IVMôn 70 – 662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
 • § Deploying Microsoft Exchange Server 2010
 • § Configuring Mailbox Servers
 • § Managing Recipient Objects
 • § Managing Client Access
 • § Managing Message Transport
 • § Implementing Messaging Security
 • § Implementing High Availability
 • Implementing Backup and Recovery
 • § Configuring Messaging Policy and Compliance
 • § Securing Exchange Server 2010
 • § Maintaining Exchange Server 2010
 • § Ôn tập
 • § Thi hêt môn
Học phần VMôn 70 – 646: TS: Upgrading Your MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
 • § Upgrage From Windows Server 2003
 • § Upgrage AD From Windows Server 2003 To AD Windows Server 2008
 • § Domain
 • § Read Only Domain Controllers (RODC)
 • § Windows Deployment Service (WDS)
 • § Distributed  File  System (DFS)
 • § Terminal Services
 • § File Server Resource Manager Disk Quota
 • § Windows Server Backup
 • § Windows Server Core 2008
 • § Deploy SSTP VPN
 • § Internet Information Services 7
 • § Active Directory Rights Management Services
 • § Ôn tập
 • § Thi hết môn


Các khóa học liên quan

KHÓA HỌC KỸ SƯ HỆ THỐNG MCSE

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MCITP-SA, MCITP-EA

KHÓA HỌC MCITP PRO

KHÓA HỌC UPGRADE MCSA 2003 TO 2008HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020