KHÓA HỌC MCITP PRO

picture

MCITP – SA (Microsoft Certified IT Professional – Server Administrator)

 là Chứng Chỉ Quốc Tế về Quản Trị Hệ Thống có giá trị toàn cầu được cấp bởi Microsoft. MCITP-SA 2008 chứng nhận Chuyên viên Quản trị Hệ thống có khả năng triển khai, quản lý và sửa lỗi thành thạo hệ thống mạng hoạt động trong môi trường hệ điều hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2008.

Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG) 2010 là thế hệ mới của phần mềm tường lửa phát triển trên nền tảng Microsoft Internet Security Acceleration (ISA) 2006, tích hợp các tính năng mới có khả năng cảnh báo, ngăn chặn tấn công và lọc các mã độc hại khi truy cập Internet.

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần một hệ thống thư điện tử để giao dịch với đối tác/khách hàng cũng như làm việc nội bộ. Khóa học Exchange Server 2010 sẽ giúp các bạn triển khai, quản trị hệ thống thư điện tử trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.

MCITP PRO là gói khóa học được xây dựng dựa trên yêu cầu tuyển dụng thực tế về các Chứng Chỉ mạng/hệ thống Quốc Tế cũng như kinh nghiệm của ứng viên về Windows Server 2008 và ForeFront 2010, Exchange Server 2010. MCITP PRO bao gồm: MCITP-SA 2008, Forefront 2010, Exchange Server 2010, Windows 7 với tổng thời lượng 156 giờ.

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

* Triển khai, quản lý cũng như khắc phục các sự cố trên hệ thống máy chủ Windows Server 2008 như: máy chủ quản lý miền (Domain Controller), máy chủ phân giải tên miền (DNS), máy chủ cấp phát địa chỉ IP động (DHCP), máy chủ Web (Web Server), máy chủ thư điện tử (Mail Exchange Server)… và các tính năng công nghệ cao so với Windows Server 2003 như: Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V), kiểm soát truy cập (NAP), giải pháp bảo mật tối đa (RODC)&hellip.

* Kiểm soát đến từng người dùng, thiết bị… truy cập từ nội bộ ra Internet và ngược lại; Bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa (Virus, Spam, Mailware…) khi truy cập web và cả các email độc hại; Cung cấp các dịch vụ ra ngoài Internet (Web, Mail, DNS…) và đảm bảo an toàn cho hệ thống dịch vụ của tổ chức; Cấu hình thiết lập môi trường làm việc từ xa, hỗ trợ người dùng truy cập từ xa để sử dụng các dịch vụ và tài nguyên nội bộ; Cấu hình hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS) giúp hệ thống tránh được các cuộc xâm nhập và tấn công từ Internet.

* Triển khai, quản trị hệ thống thư điện tử trong doanh nghiệp với Exchange Server 2010.

* Thi đạt Chứng Chỉ MCITP – SA và có khả năng học để thi lấy chứng chỉ cao cấp và chuyên sau hơn là MCITP – EA (Microsoft Certified IT Professional – Enterprise Administrator).

Nội dung chi tiết khóa học (Thời lượng: 156 giờ)

Môn 70 – 680: TS: Windows 7, Configuring
Installing, Upgrading, and Migrating to WindowsPerform a clean installation; Upgrade to Windows 7 from previous versions of Windows; Migrate user profiles

Deploying Windows 7

Capture a system image; Prepare a system image for deployment; Deploy a system image; Configure a VHD

Configuring Hardware and Applications

Configure devices; Configure application compatibility; Configure application restrictions; Configure Internet Explorer

Configuring Network Connectivity

Configure IPv4 network settings; Configure IPv6 network settings; Configure networking settings; Configure Windows Firewall; Configure remote management

Configuring Access to ResourcesConfigure shared resources; Configure file and folder access; Configure user account control (UAC); Configure authentication and authorization; Configure BranchCache

Configuring Mobile Computing

Configure BitLocker and BitLocker To Go; Configure DirectAccess; Configure mobility options; Configure remote connections

Monitoring and Maintaining Systems that Run Windows 7

Configure updates to Windows 7; Manage disks; Monitor systems; Configure performance settings

Configuring Backup and Recovery Options

Configure backup; Configure system recovery options; Configure file recovery options

 

Môn 70 – 640: TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
Configuring Domain Name System (DNS) for Active DirectoryConfigure zones; Configure DNS server settings; Configure zone transfers and replication

Configuring the Active Directory infrastructure

Configure a forest or a domain; Configure trusts; Configure sites; Configure Active Directory replication; Configure the global catalog; Configure operations masters

Configuring Active Directory Roles and Services

Configure Active Directory Lightweight Directory Service; Configure Active Directory Rights Management Service; Configure the read-only domain controller (RODC); Configure Active Directory Federation Services (AD FSv2)

Creating and maintaining Active Directory objectsAutomate creation of Active Directory accounts; Maintain Active Directory accounts; Create and apply Group Policy objects (GPOs); Configure GPO templates; Deploy and manage software by using GPOs; Configure account policies; Configure audit policy by using GPOs

Maintaining the Active Directory environment

Configure backup and recovery; Perform offline maintenance; Monitor Active Directory

Configuring Active Directory Certificate Services

Install Active Directory Certificate Services; Configure CA server settings; Manage certificate templates; Manage enrollments; Manage certificate revocations

 

Môn 70 – 642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Configuring Addressing and ServicesConfigure IPv4 and IPv6 addressing; Configure Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); Configure routing; Configure Windows Firewall with Advanced Security

Configuring Names Resolution

Configure a Domain Name System (DNS) server; Configure DNS zones; Configure DNS records; Configure DNS replication; Configure name resolution for client computers

Configuring Network Access

Configure remote access; Configure Network Access Protection (NAP); Configure DirectAccess; Configure Network Policy Server (NPS)

Configuring File and Print ServicesConfigure a file server; Configure Distributed File System (DFS); Configure backup and restore; Manage file server resources; Configure and monitor print services

Monitoring and Managing a Network Infrastructure

Configure Windows Server Update Services (WSUS) server settings; Configure performance monitoring; Configure event logs; Gather network data

 

Môn 70 – 646: PRO: Windows Server 2008, Server Administrator
Planning for Server DeploymentPlan server installations and upgrades; Plan for automated server deployment; Plan infrastructure services server roles; Plan application servers and services; Plan file and print server roles

Planning for Server Management

Plan server management strategies; Plan for delegated administration; Plan and implement group policy strategy

Monitoring and Maintaining ServersImplement patch management strategy; Monitor servers for performance evaluation and optimization; Monitor and maintain security and policies

Planning Application and Data Provisioning

Provision applications; Provision data

Planning for Business Continuity and High Availability

Plan storage; Plan high availability; Plan for backup and recovery

 

Môn 70 – 557: TS: Microsoft Forefront Client and Server, Configuration
Deploying Client Agents and PoliciesDeploy client agents and policies; Configure server product; Maintain the infrastructure of the client and server; Review status and activity

Configuring Server Products

Deploy a Forefront client; Create a Forefront Client Security (FCS) policy; Deploy an FCS policy; Configure FCS updates; Customize notification messages and admin notifications; Configure reporting services; Enable clients to download updates outside a corporate network

Maintaining the Infrastructure of the Client and ServerConfigure definition and engine updates for server products; Configure settings for server products; Deploy templates to multiple servers; Customize notification messages and admin notifications

Monitoring Protection Status and Activity

Configure default actions; Configure file-blocking rules; Configure a manual scan; Configure an ad hoc update of engines and signature files; Optimize the performance of scan engines; Troubleshoot issues by using default installation log files and operation log files

 

Môn 70 – 662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
Installing and Configuring Exchange ServersPrepare the infrastructure for Exchange; Install Exchange prerequisites; Install Exchange roles; Create and configure databases; Create and configure address lists; Configuring Exchange Recipients and Public Folders; Create and configure mailboxes; Configure RBAC; Create and configure resource mailboxes and shared mailboxes; Create and configure recipients and distribution groups; Create and configure public folders

Configuring Client Access

Configure POP, IMAP, and Microsoft ActiveSync; Configure Outlook Anywhere and RPC Client Access; Configure federated sharing; Configure Outlook Web App (OWA)

Configuring Message Transport

Create and configure transport rules; Configure hub transport; Configure Edge transport.; Configure message routing

Monitoring and ReportingMonitor databases; Monitor mail flow; Monitor connectivity; Generate reports; Configure logging

Implementing High Availability and Recovery

Create and configure the Database Availability Group (DAG); Perform backup and restore of data; Configure public folders for high availability; Configure high availability for non-mailbox servers; Back up and recover server roles

Configuring Message Compliance and Security

Configure records management; Configure compliance; Configure message integrity; Configure anti-virus and anti-spam


Các khóa học liên quan

KHÓA HỌC MCSA PRO

KHÓA HỌC KỸ SƯ HỆ THỐNG MCSE

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MCITP-SA, MCITP-EA

KHÓA HỌC UPGRADE MCSA 2003 TO 2008HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020