KHÓA HỌC UPGRADE MCSA 2003 TO 2008

picture

Microsoft Windows Server 2008 là thế hệ kế tiếp của hệ điều hành Windows Server, có thể giúp các chuyên gia công nghệ thông tin có thể kiểm soát tối đa cơ sở hạ tầng của họ và cung cấp khả năng quản lý và hiệu lực chưa từng có, là sản phẩm hơn hẳn trong việc đảm bảo độ an toàn, khả năng tin cậy và môi trường máy chủ vững chắc hơn các phiên bản trước đây. Windows Server 2008 cung cấp những giá trị mới cho các tổ chức bằng việc bảo đảm tất cả người dùng đều có thể có được những thành phần bổ sung từ các dịch vụ từ mạng. Windows Server 2008 cũng cung cấp nhiều tính năng vượt trội bên trong hệ điều hành và khả năng chuẩn đoán, cho phép các quản trị viên tăng được thời gian hỗ trợ cho công việc của doanh nghiệp.

Khóa học Upgrade MCSA 2003 to 2008 giúp học viên đã hoàn thành khóa học  MCSA có thể àm chủ những tính năng mới, những khác biệt của Windows Server 2008 so với Windows Server 2003 và hoàn toàn có khả năng thi để đạt được chứng chỉ MCITP SA 2008.

Nội dung khóa học (Thời lượng 36h)

Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2008
This module explains how to install and configure Windows Server 2008. It also explores using Server Manager to work with roles, features, PowerShell and other aspects of server configuration like Automatic Updates.
Lessons 

 • Server Manager Roles
 • Windows Server 2008 Features
 • Active Directory Improvements

Module 2: Windows Deployment Services
This module explains how to use benefits and components of Windows Deployment Services, including image capture and management.
Lessons

 • Introducing Windows Deployment Services
 • WDS Components

Module 3: Windows Server 2008 Server Core
This module explains how to use key functionality and benefits of a Server Core installation, including adding and configuring roles.
Lessons

 • Server Core Introduction
 • Configuring and Managing Server Core

Module 4: Windows Backup
This module provides an overview of the new backup infrastructure in Windows Server 2008, including Volume Shadow Copy service, scheduled vs. manual backups, media, the Universal Disk Format (UDF), and restoring data.
Lessons

 • Backup Infrastructure
 • Optical Media
 • Restore Utilities

Module 5: Windows Server 2008 Updates to Networking
This module explains how to use new and improved networking features in Windows Server 2008, including server and domain isolation, IPv6, and DNS.
Lessons

 • Networking with Windows Server 2008
 • New Networking Features
 • DNS with Windows Server 2008
 • Configuring Routing
 • Configuring Wireless Settings in Server 2008

Module 6: Network Policies and Access Protection
This module explains how to use Network Access Protection (NAP) and related technologies to enforce security and client health policies.
Lessons

 • Network Policies Access Protection
 • Enforcement Options
 • Network Access Protection Scenarios
 • Routing and Remote Access

Module 7: Hyper-V
This module explains how to use new capabilities and architecture in Hyper-V, including integrated management functions for physical and virtual environments.
Lessons

 • Introducing Hyper-V
 • Configuring Hyper-V

Module 8: Planning for Windows Server 2008 Active Directory Services
This module explains how to install and configure the Active Directory Domain Services (ADDS) server role and administering it with Server Manager. It also explores planning for deploying an Active Directory Domain Services infrastructure.
Lessons

 • Planning for AD DS Deployment
 • Upgrade Considerations

Module 9: Active Directory Domain Services
This module explains how to create and manage accounts, subnets, Site-Links, and Group Policy with new features in Active Directory Domain Services.
Lessons 

 • What’s New in AD DS
 • Manageability and Reliability

Module 10: Identity and Access Services in Windows Server 2008 Active Directory
This module introduces Windows Server 2008′s new Active Directory Services:

 • Active Directory Federation Services for identity access solution.
 • Active Directory Lightweight Directory Services (replaces Active Directory Account Management with Windows Server 2003), providing directory services for applications.
 • Active Directory Right Management Services, enabling the creation of information-protection solutions.

Lessons

 • Active Directory Federation Services
 • Active Directory Lightweight Directory Services
 • Active Directory Rights Management Services

Module 11: Read-Only Domain Controllers
This module explains how to set up and manage a read-only domain controller.
Lessons

 • Read-Only Domain Controllers
 • Read-Only Domain Controller Operation

Module 12: Auditing Active Directory Domain Services Changes
This module explores new auditing features in Active Directory Domain Services and how to set up and manage auditing events.
Lessons

 • What’s New in AD DS Auditing
 • Implementing AD DS Change Auditing

Module 13: Enterprise PKI Active Directory Certificate Services (AD CS)
This module explains how to set up and manage Active Directory Certificate Services using PKIView.
Lessons

 • Certificate Authority

Module 14: High Availability Features
This module explains how to use failover clustering and network load balancing.
Lessons

 • Failover Clustering
 • Network Load Balancing

Module 15: Performance Monitoring and Optimization
This module explains how to use Windows Server 2008′s performance monitoring tools, including using Windows System Resource Manager to implement server resource controls.
Lessons

 • Windows Reliability and Performance Monitor
 • Microsoft Windows System Resource Manager
 • Monitoring Events

Module 16: Software Maintenance Using Windows Server Update Services
This module introduces Microsoft Windows Server Update Services (WSUS), a tool for managing and distributing software updates that resolve known security vulnerabilities and other stability issues in Microsoft Windows 2000 and newer operating systems, as well as other Microsoft applications. This module also describes how to install the client and server components of WSUS. It also provides necessary information about managing the WSUS infrastructure.
Lessons

 • Introduction to Windows Server Update Services
 • Installing and Configuring Windows Server Update Services
 • Managing Windows Server Update Service

 


Các khóa học liên quan

KHÓA HỌC MCSA PRO

KHÓA HỌC KỸ SƯ HỆ THỐNG MCSE

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MCITP-SA, MCITP-EA

KHÓA HỌC MCITP PROHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020