KHÓA HỌC SECURITY & DATABASE

KHÓA HỌC AN NINH MẠNG SECURITY+

Chứng chỉ Security+ của CompTIA là chứng chỉ nền tảng giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Khóa học Security+ tại TECHNET sẽ được cung cấp cho các bạn học viên kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần cứng, 

+Chi tiết

KHÓA HỌC ORACLE

Chưa có thông tin

+Chi tiết

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Tư vấn khóa học:       
Hỗ trợ kỹ thuật:        

 Hotline:          0906 175 020